Ba Zhen Tang - Eight Treasures (Capsules)

Log in for pricing

Write a Review
SKU:
B010-c

Full-spectrum, water-based herbal extract; concentrated 5:1 capsules (100 caps./bottle).

Item Number: B010-c
Chinese Name: 八珍汤, Ba Zhen Tang
English Name: Eight Treasures

Ingredients: Rehmannia glutinosa root (Shu Di Huang); Codonopsis pilosula root (Dang Sheng); Angelica sinensis root (Dang Gui); Peonia lactiflora leaf (Chao Bai Shao); Atractylodes macrocephala rhizome (Bai Zhu); Poria cocos (Fu Ling); Ziziphus jujuba fruit (Da Zao); Ligusticum chuanxiong rhizome (Chuan Xiong); Glycyrrhiza uralensis root (Zhi Gan Cao); Zingiber officinaie rhizome (Sheng Jiang)