Formulas for Immunity/Viral

Log in for pricing

Write a Review

Full-spectrum, water-based herbal extract; concentrated 5:1; granules (100g/bottle).

These formulas are currently being used in China to try to prevent spread of the Coronavirus and treat the symptoms of various stages of disease. These formulas are offered at a 20% discount in an effort to make the medicine more affordable. Please note: subsitutions made for herbs that are illegal in the US.

Below are ingredients to each formula:

 

FORMULAS IN USAGE:

1. Prevention Phase: Huang Qi, Chao Bai Zhu, Fang Feng, Mian Ma Guan Zhong, Jin Yin Hua/Lian Qiao, Chen Pi, Pei Lan/Huo Xiang

2. Influenza Phase:

    1. Wind-Cold Invading the Interior: Ge Gen, Xiang Ru, Qiang Huo, Gui Zhi, Bai Shao, Sheng Jiang, Gan Cao, Da Zao, Jin Yin Hua/Lian Qiao
    2. Toxic Heat Attacking the Lung: Jin Yin Hua, Lian Qiao, Jing Jie, Niu Bang Zi, Bo He, Gan Cao, Dan Zhu Ye, Lu Gen, Huang Lian
    3. Damp Cold in the Lung: Cang Zhu, Chen Pi, Hou Po, Huo Xiang, Cao Dou Kuo, Sheng Jiang, Xiang Ru, Xing Ren, Qiang Huo, Da Fu Pi

3. Pneumonia Phase:

    1. Shaoyang Syndrome with Damp: Chai Hu, Huang Qin, Sheng Jiang, Fa Ban Xia, Ku Xing Ren, Bai Dou Kou, Yi Yi Ren, Dan Zhu Ye, Hua Shi, Tu Fu Ling, Gan Cao
    2. Damp Heat Afflicting the Lung: Ku Xing Ren, Yi Yi Ren, Huang Lian, Fa Ban Xia, Gua Lou Pi, Cao Dou Kuo, Zhi Mu, Yu Xing Cao, Gan Cao, Bai Dou Kou, Sheng Jiang, Zhu Ru

4. Recovery: Sha Shen, Mai Dong, Wu Wei Zi, Ren Shen, Lai Fu Zi, Si Gua Lou, Chen Pi, Zi Su Zi, Zhe Bei Mu, Ku Xing Ren, Huang Qin, Gan Cao

 

**please note: Ma Huang and Xi Xin have been substituted out because of their 'illegal' status in the US